Adam Laube

Absolwent specjalizacji fotograficznej na Dziennikarstwie Uniwersytetu Warszawskiego. Jego prace były publikowane w m.in.:

  • ELEGANT Magazine,
  • Glow Magazine,
  • IMirage Magazine,
  • VIRTUOSITÉ MAG,
  • Femme Modern Magazine,
  • Surreal Beauty Magazine,
  • Boudoir Inspiration i innych.

Prowadzi indywidualne i grupowe warsztaty fotograficzne oraz z post-produkcji.
Więcej jego prac możecie znaleźć na www.AdamLaube.com .

error: Content is protected !!