dla IGRZYSK ! dla CHLEBA ! – Wystawa fotograficzna

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA JERZEGO KLESZCZA

    CHLEBA I IGRZYSK ! wołali starożytni w Rzymie za autorem 

tych slow -Juwenalisem. I sypały się podarki od cesarzy w podekscytowany tłum oglądający jatki gladiatorów. Mileno 2 tysiące lat i … słowa te nie straciły wiele na aktualności a wręcz nabrały nowego kolorytu w dobie medialnej sieczki. Nic bowiem nie ożywia
tak pierwszej strony gazety jak świeży trup – mawiają kreatorzy i znawcy od masowej komunikacji. Autor wystawy wprawdzie pokazuje sytuacje mocno ekstremalne ale w jego zamyśle nie ma epatowania się nieszczęściem sportowców a raczej zwrócenie uwagi, ze dzisiejsi atleci aren w dobie absolutnej komercji /często wielkich pieniędzy /sami podejmują ryzyko nieszczęścia. Nastąpiła swoista zamiana rol. To przecież oni są głównymi beneficjentami premii. Na szczęście wszyscy pokazani na zdjęciach nie doznali większego uszczerbku na zdrowiu…
Zapraszamy 24 maja na wystawę do Lodzi na Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych.
Wystawa powstałe dzięki wydatnej pomocy Jurajskiej Grupy Fotograficznej której autor jest członkiem honorowym.
Jerzy Kleszcz swoja zawodowa karierę kontynuował w redakcjach:
„Przeglądu Sportowego”, „Sportu” agencjach fotograficznych : „Newspix”, „Reporter”, „Panorama”. Jest członkiem ZPAF.

error: Content is protected !!